top of page

Elinstallationer

Allt från vägguttag till komplexa industri installationer

På Elkontakten i Ale installerar vi lösningar i såval befintliga fastigheter som när det byggs nytt. Ni får hjälp med alla typer av elinstallationer och elektriska lösningar. Det kan handla om allt ifrån installation av en tvättstuga till belysning i fastigheter, stora somsmå, ute som inne.

Kostnadseffektivt och klimatsmart

Förutom att vi hjälper er till rätt lösning och produktval,  erbjuder vi energikartläggningar så ni blir så energieffektiva som möjligt.

Vad säger lagen och vilka regler gäller?

Det är inte alltid lätt att hänga med i en snabb och föränderlig värld, nya regler och politiska beslut påverkar alla som har en fastighet.

 

Vi hjälper er att förstå vad lagen säger och vilket ansvar man har som fastighetsägare.  Exempel på detta är kommande utfasning av belysningskällor som innehåller kvicksilver (t.ex de flesta lysrör som inte är led). Vi lotsar er in på den bäst lämpade vägen för att gör en omställning som på sikt blir lönsam både ekonomiskt och miljömässigt.

 

Val av rätt produkter

Ni får hjälp med att välja rätt produkter för just ert unika behov och tillsammans kalkylerar vi fram rätt helhetslösning.

Laddstationer

Nyckelfärdigt och skalbart

Genom att välja Elkontakten i Ale för installation av elbilsladdare tar du ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid och en rad fördelar som stärker både din och fastighetens värde. Vi erbjuder skräddarsydda laddlösningar från ledande tillverkare som Charge-Amps, Zaptec, Garo och C-tek detta säkerställer att du får tillgång till den senaste tekniken.

Fördelar med att Installera en Elbilsladdare:

  1. Ökad Fastighetsvärde: Ett lyft för både privata hem och fastighetsägare, då elbilsladdare gör din fastighet mer attraktiv på marknaden.

  2. Bekvämlighet och Tillgänglighet: Möjligheten att ladda din elbil hemma över natten för en smidig och bekymmersfri användning varje dag.

  3. Lägre Driftskostnader: Jämfört med publika laddstationer är hemmaladdning ofta mer kostnadseffektivt, med potentiella statliga incitament som sänker kostnaderna ytterligare.

  4. Miljövänligt: Bidra till en grönare planet genom att minska ditt koldioxidavtryck.
     

Särskilda Fördelar för Fastighetsägare:

  • Framtidssäkring: Uppfyller den ökande efterfrågan på elbilsladdning och attraherar miljömedvetna hyresgäster.

  • Energi och Kostnadseffektivitet: Användning av grön energi kan minska driftskostnaderna och stärka fastighetens miljöprofil.
     

Klimatklivet & Grönt Bidrag - Incitament för Hållbara Investeringar:

Utöver Klimatklivet finns även det Gröna Bidraget, ett stöd för privatpersoner som investerar i hemmaladdningsinfrastruktur. Detta bidrag erbjuder en återbetalning på en del av kostnaden för installation av elbilsladdare, vilket gör det ännu mer ekonomiskt fördelaktigt att satsa på grön teknik. Det är ett utmärkt sätt att minska initiala kostnader samtidigt som du bidrar till en hållbar framtid.

Elkontakten i Ale är din partner genom hela processen, från val av den mest lämpliga laddlösningen till professionell installation och vägledning kring hur du kan maximera dina besparingar genom Klimatklivet och det Gröna Bidraget. Kontakta oss idag för att göra din fastighet mer attraktiv, energieffektiv och framtidssäker.

Tillsammans med Voltiva stärker vi Sveriges infrastruktur för fastighetsnära elbilsladdning

Elkontakten i Ale har ett partnerskap med Voltiva. Därmed kan vi leverera helhetslösningar för elbilsladdning med installation, drift, kundservice och betalflöden tillsammans med ett av Sveriges ledande företag. Vi har valt Voltiva då de är drivande inom utvecklingen av fastighetsnära elbilsladdning.

Laddstationer

Energieffektivisering

Sänk er fastighets löpande kostnader

Elkontakten i Ale har lång och bred erfarenhet med flertalet framgångsrika energikartläggningar. 

Betydande kostnader inom fastighetsdrift är uppvärmning och fastighetsel, inte allra minst i dessa tider.

 

Reducera miljöpåverkan

Energiutredning, energikartläggning eller energianalys. Oavsett vilken benämning man använder så är syftet primärt att sänka kostnader och reducera miljöpåverkan.

Beroende på hur er verksamhet ser ut och hur den är belägen tar vi er igenom hela processen.

På Elkontakten är vi uppdaterade

Att vi är kontinuerligt uppdaterade på vad såväl Energimyndigheten som Naturvårdsverket tar fram för regler, riktlinjer och stödformer, gynnar naturligtvis er som är kund hos oss på Elkontakten.

bottom of page