top of page

Elinstallationer

Allt från vägguttag till komplexa industri installationer

På Elkontakten i Ale installerar vi lösningar i såval befintliga fastigheter som när det byggs nytt. Ni får hjälp med alla typer av elinstallationer och elektriska lösningar. Det kan handla om allt ifrån installation av en tvättstuga till belysning i fastigheter, stora somsmå, ute som inne.

Kostnadseffektivt och klimatsmart

Förutom att vi hjälper er till rätt lösning och produktval,  erbjuder vi energikartläggningar så ni blir så energieffektiva som möjligt.

Vad säger lagen och vilka regler gäller?

Det är inte alltid lätt att hänga med i en snabb och föränderlig värld, nya regler och politiska beslut påverkar alla som har en fastighet.

 

Vi hjälper er att förstå vad lagen säger och vilket ansvar man har som fastighetsägare.  Exempel på detta är kommande utfasning av belysningskällor som innehåller kvicksilver (t.ex de flesta lysrör som inte är led). Vi lotsar er in på den bäst lämpade vägen för att gör en omställning som på sikt blir lönsam både ekonomiskt och miljömässigt.

 

Val av rätt produkter

Ni får hjälp med att välja rätt produkter för just ert unika behov och tillsammans kalkylerar vi fram rätt helhetslösning.

Energieffektivisering

Varför Energieffektiv Belysning?
Att uppgradera till energieffektiv belysning är inte bara ett steg mot en mer hållbar framtid men också en direkt väg till minskade driftskostnader för din fastighet. Hos Elkontakten i Ale förstår vi vikten av detta och erbjuder inte bara expertis inom energikartläggningar men även djupgående kunskap om de senaste lagarna och miljödirektiven, särskilt när det gäller belysning.

Ekonomiska Besparingar:

 • Reducerade Driftkostnader: Moderna, energieffektiva belysningslösningar drar avsevärt mindre energi jämfört med äldre system, vilket direkt sänker era månatliga energikostnader.

 • Längre Livslängd: LED-lampor och andra energieffektiva ljuskällor har en längre livslängd, vilket minskar behovet av frekventa ersättningar och därmed sänker underhållskostnaderna.

 • LCC-Kalkyl: Vi genomför en livscykelkostnadsanalys för att demonstrera den långsiktiga lönsamheten med att investera i energieffektiv belysning för din fastighet.
   

Miljöfördelar:

 • Minskad Miljöpåverkan: Genom att minska energiförbrukningen bidrar du till lägre koldioxidutsläpp och en bättre miljö.

 • Stöd från EU-direktiv: Våra lösningar är i linje med EU:s direktiv om energieffektivitet, vilket säkerställer att din fastighet inte bara uppfyller nuvarande krav utan också är rustad för framtiden.


Varför Elkontakten i Ale?
 

Expertis och Erfarenhet:

 • Vi har gedigen erfarenhet av energikartläggningar och har framgångsrikt hjälpt många fastighetsägare att minska sina energikostnader och miljöpåverkan.

 • Vårt team håller sig kontinuerligt uppdaterat med de senaste reglerna, riktlinjerna och stödformerna från både Energimyndigheten och Naturvårdsverket, vilket garanterar att de lösningar vi föreslår är både aktuella och framåtblickande.
   

Personligt Åtagande:

 • Vi förstår att varje fastighet är unik. Därför börjar vi alltid med en grundlig inventering av din befintliga anläggning för att skräddarsy en lösning som passar just dina behov.

 • Vårt engagemang sträcker sig bortom installationen. Vi ser till att du som fastighetsägare förstår fördelarna och den ekonomiska vinningen av din investering, genom tydliga LCC-kalkyler och kontinuerligt stöd.
   

I Linje med EU-direktiv:

 • Vi garanterar att alla våra belysningslösningar följer de senaste EU-direktiven om energieffektivitet för ljuskällor, vilket inte bara är bra för miljön utan också för din plånbok.
   

I dessa tider, när energikostnaderna stiger och miljömedvetenheten ökar, är det viktigare än någonsin att göra kloka val för din fastighet. Genom att välja Elkontakten i Ale som din partner för energieffektiv belysning, tar du ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar och ekonomiskt lönsam framtid för din fastighet. Vi ser fram emot att hjälpa dig att förädla din fastighet med smarta, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar.

Energieffektivisering

Sänk er fastighets löpande kostnader

Elkontakten i Ale har lång och bred erfarenhet med flertalet framgångsrika energikartläggningar. 

Betydande kostnader inom fastighetsdrift är uppvärmning och fastighetsel, inte allra minst i dessa tider.

 

Reducera miljöpåverkan

Energiutredning, energikartläggning eller energianalys. Oavsett vilken benämning man använder så är syftet primärt att sänka kostnader och reducera miljöpåverkan.

Beroende på hur er verksamhet ser ut och hur den är belägen tar vi er igenom hela processen.

På Elkontakten är vi uppdaterade

Att vi är kontinuerligt uppdaterade på vad såväl Energimyndigheten som Naturvårdsverket tar fram för regler, riktlinjer och stödformer, gynnar naturligtvis er som är kund hos oss på Elkontakten.

bottom of page